Entreprenadrätt

arbetareBildÅtaganden inom bygg & anläggning medför tyvärr allt för ofta komplikationer. Vanliga orsaker är dålig ekonomi, oklara avtal, ändrings- och tilläggsarbeten samt missförstånd och påstådda brister.
JURISIUM™ har lång erfarenhet av att lösa juridiska tvistemål mellan parterna i byggprocessen. I första hand ser vi till att avtal och överenskommelser är “vattentäta” innan arbetet påbörjas. Tyvärr är det oundvikligt att vissa tvister går till rättslig prövning vare sig det sker inför domstol eller skiljenämnd. Då är vi förstås med Dig hela vägen för att ta tillvara Dina intressen.

Våra tjänster:

Ladda ner vår broschyr om “Entreprenaträtt” här

« Tillbaka