JURISIUM™ har resurserna som krävs för att driva såväl mindre som omfattande affärsjuridiska uppdrag – samtidigt som vi erbjuder det mindre företagets bevarade energi och personliga engagemang. Vi tar både singel- och team-uppdrag där flera olika kompetenser samverkar. Affärsjuridik är ett vitt begrepp som associeras med olika rättsområden såsom:

  • Avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Konsumentköplag och konsumenttjänstlagen
  • Tvistemålsprocesser och medling

Våra tjänster

  • Granskning och upprättande av avtal. Redan vid avtalets tillkomst kan vi minimera risken för framtida tvister.
  • Bildande av bolag och upprättande av kompanjonsavtal.
  • Företräda er vid tvister. Vår grundfilosofi när det gäller tvister och processer är att den ska vara kost nadseffektiv och affärsmässig.
  • Medling innan det blir en rättsligtvist som slutligen får avgöras av domstol.

Ladda ner vår broschyr om ”affärsjuridik” här

« Tillbaka