arbetareBildÅtaganden inom bygg & anläggning medför tyvärr allt för ofta komplikationer. Vanliga orsaker är dålig ekonomi, oklara avtal, ändrings- och tilläggsarbeten samt missförstånd och påstådda brister.
JURISIUM™ har lång erfarenhet av att lösa juridiska tvistemål mellan parterna i byggprocessen. I första hand ser vi till att avtal och överenskommelser är ”vattentäta” innan arbetet påbörjas. Tyvärr är det oundvikligt att vissa tvister går till rättslig prövning vare sig det sker inför domstol eller skiljenämnd. Då är vi förstås med Dig hela vägen för att ta tillvara Dina intressen.

Våra tjänster:

  • Vi granskar avtalet innan det undertecknas
  • Vi kan vara behjälplig vid förhandlingen
  • Medling mellan parterna för att undvika en utdragen och kostsam process i domstol
  • Tvistemålsprocess i domstol om man inte kan lösa tvisten utan en rättslig prövning

Ladda ner vår broschyr om ”Entreprenaträtt” här

« Tillbaka